Scott Dawson slams Gov. Kay Ivey, says she 'betrayed' Alabama

Scott Dawson slams Gov. Kay Ivey, says she 'betrayed' Alabama