Gov. Ivey, Dr. Mackey give Ala. K-12 update

Gov. Ivey, Dr. Mackey give Ala. K-12 update