BJ Smith ready for return to the gridiron

BJ Smith ready for return to the gridiron